Kinoreklame på Nordkapp kino

Kinoreklame

Med kinoreklame kan du treffe din målgruppe med slagkraftig profilering i full HD.

Kinoreklame er et kostnadseffektivt medium som kan tilpasses dine behov. Du kan skifte reklamen gjennom hele visningsperioden og tilpasse kinoreklamen til nye kampanjer og reklame i andre kanaler.

Nordkapp kino viser nasjonal reklame for CAPA. Mer informasjon finnes her- eller ta direkte kontakt med CAPA.

Nordkapp kino viser regional og lokal reklame via Aurora Media i Tromsø. Mer informasjon finnes her

Ta kontakt med Trond Nørstad for mer informasjon og spennende tilbud for kjøp av lokal reklame ved Nordkapp kino:

Mobil: 97662473

Epost: arcticinventor@gmail.com


Gode grunner til å investere i Kinoreklame:

• Høy oppmerksomhet

• Stort Format

• Ingen Støy

• Akseptert del av forestillingen

• Effektiv

• Treffer publikum

• Enkel Produksjon