Nordkapp kino og kultursal har stengt for renovering

Nordkapp kino sal

Mandag 26. februar stengte Nordkapp kino og kultursal for renovering. Arbeidet vil pågå framover mot april måned hvor vi påregner en åpning av nyrenovert sal.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i juni 2016 å renovere Nordkapp kino og kultursal. Det har vært flere runder i prosjektet med nye elementer som måtte tas med. Prosjektet har fått tilskudd fra regionale kulturhusmidler fra Finnmark fylkeskommune. Nordkapp kino stengte for renovering mandag 26. februar.

I prosjektet for renovering av Nordkapp kino og kultursal inngår det å bygge amfi i salen, nytt gulv, nytt sceneteppe, investering i nye kinostoler, bygging av nytt billett og kiosksalg og montering av lydanlegg og lys.
Total kostnadsramme for prosjektet er kr 3 911 900,-. Av dette har Nordkapp kommune fått kr 1 240 000 i tilskudd fra regionale kulturhusmidler fra Finnmark fylke.