Renovering av Nordkapp kino og kultursal

Nordkapp kino sal

Et enstemmig kommunestyre vedtok i juni 2016 å renovere Nordkapp kino og kultursal for 1,8 millioner kroner. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at kommunen får tilskudd fra regionale kulturhusmidler fra Finnmark fylkeskommune. Søknaden til Finnmark Fylkeskommune vil bli behandlet 6. Oktober 2016.

I prosjektet for renovering av Nordkapp kino og kultursal inngår det å legge nytt gulv i salen og nytt sceneteppe. Investering i nye kinostoler, nytt billett og kiosksalg og montering av lydanlegg og lysrigg.
Den kommunale egenandelen vil være på 1,2 millioner kroner , resterende midler søkes tilskudd fra regionale kulturhusmidler. Prosjektet har fått forhåndsgodkjenning fra Finnmark fylkeskommune.